Zwroty i reklamacje

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. *(nie dotyczy zamówień indywidualnych na wymiary podane przez kupującego, na firany/tkaniny cięte na metry bieżące oraz te z usługą szycia)

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym, umowa ta jest uważana za niezawartą.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż firma kurierska.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu ponosi Klient.

9. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje przez przesłanie na adres wskazany przez Klienta stosownej wiadomości email zawierającej w załączniku treść oświadczenia o odstąpieniu.

10. Treść złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Konsumenta.

 

12. ZWROT TOWARU W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument zwraca Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem oraz dołęczenie odstąpienia od umowy wraz z paragonem lub fakturą do paczki.

3. Zwrócony Towar winien być w stanie nienaruszonym, chyba że dokonana przez Konsumenta zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Sprzedający niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Firma Handlowa Ateks
Niklowa 38

08-110 Siedlce

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium